Kiem Thien - Chi Khi v7.3

warcraft ft maps

Kiem Thien - Chi Khi v7.3
Tiêu đề: Kiem Thien - Chi Khi v7.3
Loại: Hero Arena
đất đai: Ashenvale
Kích thước khu vực: 255x0
Có thể chơi khu vực: 255x0
Khuyến cáo người chơi: 1
Bằng ':
spazzler - Garena.vn
01.11.2012 11:12:09
11581 24204


Mô tả:
Advanced Options > Random Hero = All random Email: jerry.1577@yahoo.com Sua loi va cap nhat ngay : 31/10/2012 , AM : 3:09 Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma -rp: yeu cau 15000 ngan luong , 40 tai phu

Kích thước tập tin: 8055kb.
Tải về Kiem Thien - Chi Khi v7.3.w3x
Add this map to your site or blog


Một phiên bản: kiem thien chi khi
• 7.3 • 7.87.77.67.57.41a7.47.2a7.27.1c7.1b7.1
bad
  1
best
  1
Your rate:


Tương tự như bản đồ:

Kiem Thien - Chi Khi v7.8T4
Kiem Thien - Chi Khi v7.8T4 (Hero Arena)
Warcraft map: 7991kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: jerry.1577@yahoo.com
Sua loi va cap nhat ngay : 20/4/2013 , PM : 4:30
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma
-rp: yeu cau 15000 ngan luong , 40 tai phu

Kiem Thien - Chi Khi v7.8T3
Kiem Thien - Chi Khi v7.8T3 (Hero Arena)
Warcraft map: 8142kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: jerry.1577@yahoo.com
Sua loi va cap nhat ngay : 19/4/2013 , PM : 12:00
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma
-rp: yeu cau 15000 ngan luong , 40 tai phu

Kiem Thien - Chi Khi v7.8T2
Kiem Thien - Chi Khi v7.8T2 (Hero Arena)
Warcraft map: 8186kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: jerry.1577@yahoo.com
Sua loi va cap nhat ngay : 1/4/2013 , AM : 0:00
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma
-rp: yeu cau 15000 ngan luong , 40 tai phu

Thien Kiem v7.2
Thien Kiem v7.2 (Tower Defense (Cooperative))
Warcraft map: 7455kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: HTc2@yahoo.com
Update: 9/2/2012
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma


Thien Kiem v6.5
Thien Kiem v6.5 (Hero Arena)
Warcraft map: 8125kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: vnakira@yahoo.com
Update: 12/20/2011
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma

Thien Kiem v6.4c
Thien Kiem v6.4c (Hero Arena)
Warcraft map: 8049kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: vnakira@yahoo.com
Update: 10/20/2011
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma

Thien Kiem v6.3b
Thien Kiem v6.3b (Hero Arena)
Warcraft map: 8164kb.
Advanced Options > Random Hero = All random
Email: vnakira@yahoo.com
Update: 9/9/2011
Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma

Thien Kiem v6.3
Thien Kiem v6.3 (Hero Arena)
Warcraft map: 8075kb.
Advanced Options > Random Hero = All random Email: vnakira@yahoo.com Update: 8/1/2011 Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma Note: You must install the latest Warcraft 3 patch (version 1.24b or newer)

Thien Kiem v6.2
Thien Kiem v6.2 (Hero Arena)
Warcraft map: 8163kb.
Advanced Options > Random Hero = All random Email: vnakira@yahoo.com Update: 5/25/2011 Modes: -ud, -ah, -ap, -bp, -swap, -cl, -ms, -ma Note: You must install the latest Warcraft 3 patch (version 1.24b or.

Thien Kiem v6.0
Thien Kiem v6.0 (Hero Arena)
Warcraft map: 8141kb.


+ thêm bản đồ mới
tải vềclick to change language >> ru ua de en vi es

Рейтинг@Mail.ru
© warcmaps.com | Quy định | thư
Nếu bạn sao chép tài liệu cho thấy một liên kết đến trang web warcmaps.com