9x Hero Defense VN 24 1

warcraft maps

Warcraft random map
9x Hero Defense VN 24 1
Tiêu đề: 9x Hero Defense VN 24 1
Loại: Hero Defense
đất đai: Icecrown Glacier
Kích thước khu vực: 128x96
Có thể chơi khu vực: 108x83
Bằng ':
Vorse Raider
24.01.2013 12:09:22
616 605


Mô tả:
|cffFF99339x Hero Defense VN New Season II|r By |cffCC99FFVorse Raider|r Up Date: |cffCC99FF24/1/2013|r Download Map: |cffCC99FFhttp://www.phutu.org|r

Kích thước tập tin: 7604kb.
Tải về 9xHeroDefenseVN 24 1 2013.w3x
Add this map to your site or blog


Một phiên bản: hero defense vn
• 9 • 99999999999999999999999999999999999999999999999999991.281.101.001.0
Be the first user to rate this.
Your rate:


Tương tự như bản đồ:

Hero Defense VN 1.7
Hero Defense VN 1.7 (Hero Defense)
Warcraft map: 1767kb.
Hero Defense VN 1.6 -Tong cong 30 waves va 1 con boss cuoi. -Co ghep do, "-cm" de xem comment, "-z" de zoom lai. -Yahoo: sonic02032000@yahoo.com. Link down tren: http://www.warcmaps.com.

Hero Defense VN 1.6
Hero Defense VN 1.6 (Hero Defense)
Warcraft map: 1687kb.
Hero Defense VN 1.6 -De danh dc air Hero melee can phai co: Orb of Fire, Orb of Frost, Orb of Lightning, Orb of Corruption, Dark Sword, Fire Sword, Ice Sword hoac Lightning Hammer. -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do, "-cm" de xem comment, "-z" de.

Hero Defense VN 1.5e
Hero Defense VN 1.5e (Hero Defense)
Warcraft map: 1686kb.
Hero Defense VN 1.5e -De danh dc air Hero melee can phai co: Orb of Fire, Orb of Frost, Orb of Lightning, Orb of Corruption, Dark Sword, Fire Sword, Ice Sword hoac Lightning Hammer. -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do, "-cm" de xem comment, "-z"

Hero Defense VN 1.5d
Hero Defense VN 1.5d (Hero Defense)
Warcraft map: 1684kb.
Hero Defense VN 1.5d -New Version 1.5d. -De danh dc air Hero melee phai mang them ngoc (Orb of Fire, Orb of Frost, Orb of Lightning, Orb of Corruption, Dark Sword, Fire Sword, Ice Sword, Lightning Hammer). -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep.

Hero Defense VN 1.5b
Hero Defense VN 1.5b (Hero Defense)
Warcraft map: 1654kb.
Hero Defense VN 1.5b -New Version 1.5b (sua lai vai loi) -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do. -"-cm" de xem comment. -"-z" de zoom lai -Map nay se ngay dc hoan thien hon neu nhu co su dong gop cua cac ban, moi chi tiet xin lien.

Hero Defense VN 1.5a
Hero Defense VN 1.5a (Hero Defense)
Warcraft map: 1503kb.
Hero Defense VN 1.5a -New Version 1.5a (sua lai vai loi) -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do. -"-cm" de xem comment. -"-z" de zoom lai -Map nay se ngay dc hoan thien hon neu nhu co su dong gop cua cac ban, moi chi tiet xin lien.

Hero Defense VN 1.5
Hero Defense VN 1.5 (Hero Defense)
Warcraft map: 1463kb.
Hero Defense VN 1.5 -New Version 1.5 -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do. -"-cm" de xem comment. -"-z" de zoom lai -Map nay se ngay dc hoan thien hon neu nhu co su dong gop cua cac ban, moi chi tiet xin lien he wa dia chi yahoo.

Hero Defense VN 1.4
Hero Defense VN 1.4 (Hero Defense)
Warcraft map: 1372kb.
Hero Defense VN 1.4 -New Version -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do. -"-cm" de xem comment.

Hero Defense VN 1.3
Hero Defense VN 1.3 (Hero Defense)
Warcraft map: 1263kb.
Hero Defense VN 1.3 -Tong cong 30 waves va them 1 con boss cuoi. -Co ghep do. -Map se duoc chinh sua va up tren http://warcmaps.com . -"-cm" de xem comment. -Neu con loi hay thiet sot gi thi lien he voi minh qua dia chi yahoo: sonic02032000@yahoo.com.

Hero Defense VN 1.2a
Hero Defense VN 1.2a (Hero Defense)
Warcraft map: 1262kb.
Hero Defense VN 1.2a -Tong cong 30 waves. -Co ghep do. -Neu co loi gi hoac co y tuong moi cho map cua minh thi lien he qua: sonic02032000@yahoo.com (nick tren Garena la: sonic0203) de minh chinh sua lai va cam on cac ban nhieu. -Map se duoc chinh sua va up tren.

+ thêm bản đồ mới
tải vềclick to change language >> ru ua de en vi es

Рейтинг@Mail.ru
© warcmaps.com | Quy định | thư
Nếu bạn sao chép tài liệu cho thấy một liên kết đến trang web warcmaps.com